sLova...obrAzy...


BUĎ...
Buď láskou...Buď přijetím, 
Buď světlem...Buď objetím
Buď pochopením i vděčností
Buď nekonečnou možností
Buď radostí i smíchem
Buď přítomným okamžikem
Buď životem...Buď smrtí
Buď věčné rozvzpomenutí
Buď volností...Buď tvořením
Buď milujícím stvořením
2017LÁSKY OTÁZKY
Vlakem si jedu
srdce plné
medu.
Láska je
sladká,
uvnitř mě hladká,
Je součástí mě, 
jsem součástí jí,
září ze mě, září do mě,
je tady
pro tebe i pro mě.
Sedím ve vlaku anebo v lásce?
Celý život ukrytý je v otázce
listopad 2016

LÁSKA
Láska je poklidná
řeka,
do tebe
a do každého
jako do moře vtéká,
cítíš ji v nebi
cítíš ji v zemi
v jemné kráse
i v sexuálním rozohnění,
nenazývám ji 
bůh
ale 
mystické probuzení
červenec 2016


Kapka rosy

Jsem kapkou rosy

v trávě bosí

Jsem křehký květ

barevný svět

Jsem letícím ptákem

svobodným mrakem

Jsem zářící luna

temnota lůna

Jsem ohnivý třesk

nespoutaný blesk

Jsem odrazem nebe

věřící v sebe

Jsem plující lodí

v nekonečném souostroví

Jsem tajemná tůň

vesmírný kůň

Jsem nesmrtelné požehnání

Jsem kouřové zdání

Jsem každodenní zmrtvýchvstání

nevím, co objeví se znenadání

Svou láskou přijmu umírání

červenec 2012


Dew-drop

I am a drop of dew

barefoot in the grass

I am a delicate flower

colorful world

I am flying bird

free cloud

I am a shining Moon

darkness of the womb

I am a fiery crash

unchained lightning

I am a reflection of the sky

believing in yourself

I am floating boat

in an endless archipelago

I am a mysterious Pool

cosmic horse

I am immortal blessing

I am smoke appearance

I am daily resurrection

I do not know what appears out of the blue

With my Love I accept dying

July 2012


TAJEMNÁ
Žena oči zavírá
Co za víčky ukrývá?
Žena, snící a toužící
Žena, krásná jak růže
omamně vonící
2009

HLEDÁNÍ ŽENY
Do svého klína život vábím,
rouchem lásky zahalena,
... já 
... vůně lučních květů
... hebkost ranní rosy
... nespoutaná divoženka
... tajemná čarodějka
... žena 
    2005

ŽENA
Přivoň si ke mně
láskou tě ovinu
jsem dcera,
milenka
i země.
Jsem matka
celého vesmíru.
2008


SEBEDŮVĚRA
Kdy uchopím svou sílu,
dám jí vlastní víru,
jen nenechat se odradit,
a na své srdce se naladit.
2014

SPOJENÍ SE S TEMNOTOU
Ráda se toulám v ulicích stínů
A proplétám se pavučinami
Sedávám na trůně z hadů
Vonícím hnilobami
Ráda se koupu v paprscích slunce
A tančím mezi květinami
Opíjím se žárem srdce
vysoko nad hvězdami
2007


VYZNÁNÍ
Má láska nepochází zvenčí
a neodráží se od Tebe,
je to síla pramenící
uvnitř mě.
Není závislá na tom, jaký jsi,
přijímá Tě celého
a touží jen žít
sdílet
milovat
2014