Odměna

Jelikož jsou ošetření mou zálibou a ne zaměstnáním,
přistoupila jsem k odměně malinko jinak.

Nabízím vám  základní příspěvek za ošetření,
 k němu si sami můžete-  nemusíte - přidat vlastní finanční ocenění na základě
 proběhlé osobní zkušenosti. 

Pokud chcete zařadit ošetření pravidelně do svého života, 

vymyslíme vhodný příspěvek tak, aby to pro obě strany bylo možné.
Tímto chci podpořit i možnost vaší spoluúčasti na odměně a vzájemné učení se respektujícímu fungování v životě.