"Za krásou vnějších forem je něco nepopsatelného, nepojmenovatelného, jakási hluboká, posvátná podstata." E.Tolle

Jednou za čas uspořádávám setkání lidí, kteří vnímají u sebe potřebu
vystoupit ze svých omezujících naučených postojů, zvyků, závislostí,
vnitřního napětí, přílišného přemýšlení...jsou v procesu sebe-uvědomování a odhalování, jak mysl a myšlenky zakrývají naše přímé vnímání sebe a světa kolem nás.

 Abychom podpořili uvolněnost, lehkost a shovívavost, žití v přítomném okamžiku, abychom podpořili pozorovatele v nás, život, lásku.

A určitě také pro vzájemné sdílení a inspiraci.


DANCE - NO LIMIT 4

Aprílová středa - zrušeno

Plánovaný termín - 7.června 2020
10 - 13.30 hod
Domeček, A.Procházky 9/5, Brno

Navazuje na kulturu Ecstatic Dance, který je inspirován kulturami, kde tanec a pohyb je vnímán jako jedna z možných forem meditace, uvolnění, sebepoznání a sebe léčení. Misí projektu je oživení významů slov tanec, párty v tomto duchu se záměrem vytvoření bezpečného prostředí bez alkoholu, drog a posuzování.
Přihlášky a více informací na www.dance-nolimit.cz
Možnost přespání na místě.
                                               
Provázet vás budou Tomáš Groulík a Alice NovákováPŘIROZENÁ

Upřímná cesta ženy 

Pravidelná setkávání žen v Centru Majka v Brně

Pokračujeme 23.března 2020 - zrušeno
Zajímá mě to...


ŽENSKÉ SETKÁNÍ - zrušeno

16.-19.dubna 2020

https://www.chatarelax.cz/cs

Pobyt pro ženy, co považují za důležité se občas odpojit od vnějšího světa a pobýt v hlubším spojení se sebou. Pro ty, které chtějí samy procházet meditacemi a naslouchat vlastnímu poselství, které jim bude přicházet.

Náplň našeho setkání je jednoduchá - Osho meditace, tanec, tvoření, cvičení, masáže a možná něco navíc, co přijde v přítomném okamžiku. Sauna, společné sdílení u krbu.

Program je sestaven dopředu tak, aby nám pomohl se uvolnit z myšlenkových pochodů, nevyjádřených emocí a napětí jak v těle tak i v psychice. Aby vyladil mozkové hemisféry, zavedl nás hlouběji k vnímání sebe sama a vzájemnému propojení. A tak, abych mohla být jeho součástí také.
Celkový počet žen je 14.

V přítomném okamžiku se vynoří, co má být zjeveno :-)


Sdílení žen z proběhlých setkání:

"Mně přineslo setkání především setkání se sebou samou. Při některých meditacích jsem cítila velkou radost a lásku. V dalších se naopak objevily velké strachy. Při tanci svobodu a vášeň. Bylo pro mě moc zajímavé to vše jen pozorovat. To,co mi ego podsouvalo v jednotlivých technikách. Moc se mi líbila upřímnost a přirozenost, se kterou vše probíhalo. Ze začátku jsem cítila, jak si mé vnitřní já drží odstup a chrání se, a postupně jsem si dovolovala nechat to být. Každá žena pro mě byla velkou inspirací." L.

"Jela jsem do ticha, abych souzněla. Někde vzadu v hlavě "záměr cílený na osobní problém". V tichu a společenství ostatních vyplavalo úplně něco jiného a hezky se to poladilo. Děkuji." T.

" Cítila jsem, jak si dosycuji ženský element, jinovou esenci, dávám prostor pravé mozkové hemisféře a to mi dělá velmi dobře. A hlavně ta délka...ne jen pár hodin a domů, ale několik dní po sobě...mohlo to sestoupit hluboko do mě. Vrátila jsem se vyrovnaná, nepřetížená, uvolněná, nasycená, to mi vydrželo několik dní a během těchto dní jsem mohla objevit spoustu věcí v každodenním životě, které jsem před tím neviděla a pracovat s nimi. A to je krása. Děkuji." A.