Setkání 

Jednou za čas uspořádávám setkání lidí, kteří vnímají u sebe potřebu
vystoupit ze svých omezujících naučených postojů, zvyků, závislostí a her,
vnitřního napětí, tlaku, tvrdosti a ztotožňování se, přílišného přemýšlení, analyzování...

Aby se opět spojili s klidem, mírem, shovívavostí,
uvolněností, lehkostí, otevřeností, intuicí, s přítomným okamžikem...
 a se svou přirozeností - se sebou sama.

Oblíbila jsem si roli pozorovatele  - ten, kdo pozoruje to, čemu dáváme pozornost.
Protože to, co pozorujeme, je 
naše svobodná vůle a přesto to děláme spíše automaticky.

Jednoduchý program sestavuji na základě 
osobních zkušeností ze života v meditačním centru, z vlastní intuice i toho, 
co mi během života přichází do cesty a oslovuje mě.

Učím se být "leadrem" skupiny tak, jako by nikdo nikoho nevedl.
Zařazením vhodných technik, meditací, cvičení a her se vše "děje samo".


DANCE - NO LIMIT

6.září 2019
18 - 21.30 hod
Domeček, A.Procházky 9/5, Brno

No Limit dance projekt navazuje na kulturu Ecstatic Dance, která ve světě láká stále více a více lidí, kteří hledají pod pohybem, tancem a párty více ...
Je inspirován kulturami, kde tanec a pohyb je vnímán jako jedna z možných forem meditace, uvolnění, sebepoznání a sebe léčení. Misí projektu je oživení významů slov tanec, párty v tomto duchu se záměrem vytvoření bezpečného prostředí bez alkoholu, drog a posuzování.
Přihlášky a více informací na www.dance-nolimit.cz
Možnost přespání na místě.

PŘIROZENÁ

Upřímná cesta ženy se sestavou Mohendžodáro,
s tancem, cykličností ženy a rozmanitým programem
s dotekem mystiky.

Pravidelná setkávání žen začnou koncem září 2019
v Centru Majka, Hybešova 14
a také se připravují v Pohořelicích u Brna.
Zajímá mě to...ŽENSKÁ SPIRITUALITA

31.10. - 3.11. 2019

#Chata Relax v Krkonoších

Pobyt pro ženy, co považují za důležité se občas odpojit od vnějšího světa a pobýt v hlubším spojení se sebou. Vhodná pro ty, které zažily dost seminářů, kde se dozvídaly nové informace a už je nic takového neláká. 

Náplň našeho setkání je jednoduchá - Osho meditace, tanec, tvoření, cvičení, masáže a možná něco navíc, co v vznikne v přítomném okamžiku, 1 den bez mluvení.
Program je sestaven dopředu tak, aby podporoval spojení s přítomným okamžikem, uvolnění z myšlenkových pochodů, nevyjádřených emocí a napětí jak v těle tak i v psychice. Aby vyladil mozkové hemisféry, zavedl nás hlouběji k vnímání sebe sama a vzájemnému propojení. A tak, abych mohla být jeho součástí také.
Celkový počet žen je 14.

V přítomném okamžiku se vynoří, co má být zjeveno :-)Sdílení žen z proběhlého setkání v dubnu 2019:

"Mně přineslo setkání především setkání se sebou samou. Při některých meditacích jsem cítila velkou radost a lásku. V dalších se naopak objevily velké strachy. Při tanci svobodu a vášeň. Bylo pro mě moc zajímavé to vše jen pozorovat. To,co mi ego podsouvalo v jednotlivých technikách. Moc se mi líbila upřímnost a přirozenost, se kterou vše probíhalo. Ze začátku jsem cítila, jak si mé vnitřní já drží odstup a chrání se, a postupně jsem si dovolovala nechat to být. Každá žena pro mě byla velkou inspirací." L.

"Jela jsem do ticha, abych souzněla. Někde vzadu v hlavě "záměr cílený na osobní problém". V tichu a společenství ostatních vyplavalo úplně něco jiného a hezky se to poladilo. Děkuji." T.

" Cítila jsem, jak si dosycuji ženský element, jinovou esenci, dávám prostor pravé mozkové hemisféře a to mi dělá velmi dobře. A hlavně ta délka...ne jen pár hodin a domů, ale několik dní po sobě...mohlo to sestoupit hluboko do mě. Vrátila jsem se vyrovnaná, nepřetížená, uvolněná, nasycená, to mi vydrželo několik dní a během těchto dní jsem mohla objevit spoustu věcí v každodenním životě, které jsem před tím neviděla. A to je krása. Děkuji." A.

"Za krásou vnějších forem je něco nepopsatelného, nepojmenovatelného, jakási hluboká, posvátná podstata." E.Tolle