Jeden starší kousek...

17.10.2023

SPOJENÍ PROTIKLADŮ aneb vše je v nás


Ráda se toulám v ulicích stínů
A proplétám se pavučinami
Sedávám na trůně z hadů
Vonícím hnilobami
Ráda se koupu v paprscích slunce
A tančím mezi květinami
Opíjím se žárem srdce
vysoko nad hvězdami
2007