Transformace

Vnitřní silná nechuť přizpůsobit se fungování konzumního světa plného nelidství a tvrdosti mi blokovala vše - zdraví, vztahy, finance, vnitřní radost, chuť tady žít...

Příchod do Meditačního centra v Lažánkách u Brna byl pro mne velmi důležitý.
Zpočátku účast na programech, celoročních systematických školách a později asistence, přestěhování se do blízkosti 

centra a dále lektorování, bylo pro mě velmi léčivé. Opět jsem nalézala v sobě své lidství navzdory soutěživé, spotřební a odosobněné společnosti okolo. Obnovila jsem velmi jemné, ale i extatické části sebe sama. Což mi ukázalo, jak energie v nás funguje, na základě dynamiky, jak je to v nás spojeno. A my potřebujeme žít oboje - jemnost i extázi, neboť potom nefungujeme, jak máme, něco v nás je blokováno a my to vnímáme jako vnitřní nespokojenost, neklid a cítíme, že nám něco chybí. Často to hledáme vně, tam to nacházíme jen krátkodobě, protože to potřebujeme najít a pochopit uvnitř sebe.


Objevila jsem také krásu v tom, umožnit druhým lidem setkání s hodnotami jako je svoboda, láska, umění, citlivost
a především s neobyčejnou obyčejností. Užívala jsem si nádherného obdarování, když jsem spatřila uvolněné
a radostné tváře. Když jsem slyšela na co vše "přišli", uvědomili si, spatřili sami v sobě. Když se podařilo skupině ponořit se do bezpodmínečné lásky a všichni měli alespoň na chvíli pocit, že svět je plný lásky a míru. Děly se "zázraky", probíhalo hluboké léčení.

Se svými přednostmi i slabostmi lidí, kteří zde působí, a kteří si uvědomují, že život je úžasná mystická cesta, to byly velmi transformující, silné, extatické, ale i náročné roky mého života.

A řeka života plyne stále dál...

V centru už nepůsobím, kráčím dál svojí cestou, která mě vede od narození...nevím kam...nechávám se vést...zažívám nové výzvy a dobrodružství, která mě posouvají dále :-)...


Po odchodu jsem chvíli pracovala v úžasném místě Majka centrum péče pro rodinu s velmi příjemnými lidmi jako "teta" pro malou skupinku dětí. Pracuje se zde s respektujícím přístupem a jsou to vskutku velké objevy o sobě...