...naslouchání...inspirace...

Téměř každý člověk něco hledá. Ať jsou to své hodnoty, schopnosti, talent, sebeláska, radost, síla, intuice...

Také tak začalo moje putování a trvalo nějaký čas než jsem objevila lidi, kteří mým otázkám dokázali naslouchat, povídat si o nich a ukazovat možnosti. A to mi stačilo, mé srdce zajásalo a dostalo odvahu objevovat, zkoušet...sama si hledat odpovědi, zažít si je, prožít, ochutnat výšky i pády, bolest i radost...zkrátka být aktivní, podílet se. Nic se nestalo samo. A mé putování za poznáváním světa a života trvá stále :-).

Dnes Ti mohu nabídnout přátelskost, respekt, empatii, naslouchání bez souzení a hodnocení.

Mohu ti ukázat cesty, vydat se však musíš sám/sama. a na této Tvé cestě Ti nabízím podporu.Využívám znalosti a zkušenosti jak z vlastního života, tak z několikaleté praxe práce s lidmi a z žití v Meditačním centru

Opírám se o své přirozeného psychologického nastavení, intuitivní vhledy a uměleckou duši.

 Používám koučovací techniky, diagram Ikigai, ájurvédu, duchovní principy, přírodní zákony, transpersonální psychologii, seberozvojové techniky, šamanismus... Podle toho, co je třeba.


Propojuji ženský a mužský princip. 

Racio a cit. 

Materiálno a duchovno. 

Přírodní elementy - vzduch, oheň, voda a zemi.


Za všemi našimi otázkami je něco klidné, stálé, láskyplné a každý z nás to dobře zná.


Pro svůj život používám jednoduchou pomůcku, kterou inspiruji i další lidi.

PŘIJETÍ x ODPOR

DŮVĚRA x STRACH

JEDNODUCHOST x KOMPLIKOVANOST

LEHKOST, UVOLNĚNÍ x NAPĚTÍ, TLAK

ODEVZDÁNÍ, PLYNUTÍ x OČEKÁVÁNÍ, PŘEDSTAVY, MANIPULACE


LIDÉ SE ZVÝŠENOU CITLIVOSTÍ

Slyšel/a jsi o zvýšené citlivosti?

Týká se možná i Tebe pokud se najdeš v těchto otázkách?

Kladeš na sebe vysoké nároky a tvoje sebekritika je na vysokém stupni? Míváš dost často sklon o sobě a svých činech pochybovat?

Běžně vnímáš mnohem více věcí a vše také s větší intenzitou prožíváš? Dokážeš se do všech a všeho hluboce ponořit a silněji to také vychutnávat?

Máš sklony dělat věci spíše podle toho, co chtějí druzí než ty? 

Potřebuješ dělat něco smysluplného a s přesahem? Máš v sobě přirozenou touhu pomáhat druhým a světu? (popisky jsou použity z magazínu Biooo a A.Wehle)


Není to špatně ani dobře. Prostě to tak je.

Také k takovým lidem patřím. A od té doby, co jsem to zjistila, začala se tím zabývat a pracovat s tím, se mi žije lépe. Mohu s Tebou sdílet techniky, co pomáhá mně nebo jiným stejně citlivým lidem.

Děkuji ti za důvěru...Domluvit si můžeš ONLINE nebo OSOBNÍ rozhovor (Brno a okolí)