Shakti Dance® Brno - už se konalo


Ráda by jsi svému ženskému tělu dopřála
pohyb a nevíš jaký?

S radostí tě, zveme na nedělní odpoledne plné příjemného vědomého pohybu, uvolnění, tance, radosti, sebepéče a inspirace.

Ukážeme ti, jak může být jóga jemná a přitom intenzivní, plná hlubokého propojení s tělem a duší.

Přijď prozkoumat a zažít pohyb plný vlnění, kruhů, spirál a plynulých pohybů, které jsou v souladu s ženskou esencí.


ZAČNĚME TÍM, CO VLASTNĚ SHAKTI DANCE® JE. 

Představme si to jako jógu v ženské esenci, krásnou symbiózu tance a cvičení. Pohyby jsou plynulé, vlnité, neoddělitelně spojené. Ale to nejlepší na Shakti Dance® je, že jde ještě dál - propojuje nás nejen s ženskou esencí, ale i s vyššími silami. A v dnešní době, kdy nám takové propojení často chybí, to vnímáme jako obrovský dar. 


Opět za námi přijede jediná certifikovaná lektorka v ČR - Daniela Krynková z Náchoda, která je nejen skvělou průvodkyní, ale také člověkem.


Téma jarní Shakti Dance®- Bod středu 

Ve starověkých textech se říká "Veškerá jóga začíná ve středu."
V bojových uměních, v józe i v Shakti Dance je celý koncept rovnováhy a síly založen na učení vnímat Středový bod jako střed, kolem kterého se tělo pohybuje
Je to místo, kde se setkává naše fyzická síla a odkud můžeme efektivně pohybovat svým tělem s minimálním úsilím a maximální efektivitou.

Starověké texty popisují, že tento bod, umístěný na dva prsty pod pupkem, má formu ptačího vejce a je spojnicí pro 72 000 nervových kanálů, z nichž 72 je životně důležitých a deset nejdůležitějších. Čakra Manipura, též nazývána Solar plexus, je spojována se sebevědomím, strachem a schopností transformace. 

Práce se středovým bodem nám pomáhá cítit se ukotveně a vycentrovaně, což je zásadní pro naši schopnost čelit výzvám a stresu v každodenním životě.

Středový bod je více než jen fyzickým místem; je éterickým centrem. Intenzita jeho energie, která z něj vychází, může být klíčem k diagnostice a léčbě mnoha nemocí, které jsou jinak obtížně léčitelné. Pro některé lidi je bod středu také místem, skrze které se mohou spojit s vyššími aspekty svého já nebo s univerzální energií.

Stimulace a harmonizace středového bodu probíhá aktivním přístupem: vědomým cvičením, tancem, dechem, bojovým uměním, tai chi, qigong a specifickými meditacemi. V Shakti Dance se zvláštní pozornost věnuje posílení tohoto bodu a jeho funkcí skrze pohyb.

Středový bod je klíčový prvek pro každého, kdo hledá harmonii těla, mysli a ducha

Pojď společně s námi objevit, jak může práce se středovým bodem prospět našemu životu, posílit rovnováhu, stabilitu, sílu a zdraví.

JAKÉ SPECIFICKÉ PŘÍNOSY PŘINÁŠÍ PRÁCE SE STŘEDOVÝM BODEM ŽENĚ?

Bod středu má pro ženy zvláštní a hluboký význam, který se dotýká mnoha aspektů jejich života - od fyzického zdraví až po emoční, mentální a spirituální pohodu. 

Pro ženy, které často hrají mnoho rolí ve společnosti a rodině, může být udržení rovnováhy a harmonie výzvou. Práce s bodem středu může ženám pomoci najít vnitřní sílu a stabilitu, což je zásadní pro jejich schopnost pečovat o sebe a o ostatní.


  • Fyzické zdraví a plodnost - podporuje harmonické fungování hormonálního systému

  • Emoční uvolnění a sebepřijetí - uvolnění emocionálních blokád, a posílení pocitu sebepřijetí a sebelásky. Energetická rovnováha v této oblasti podporuje emoční stabilitu a pomáhá ženě cítit se více ukotvené a sebevědomé.

  • Mateřství a péče o rodinu - pro roli matky může být bod středu zdrojem síly a intuice potřebné pro péči o děti a rodinu. Učení se, jak čerpat energii a podporu z vlastního středu pomáhá roli matky zůstat klidniu a vyrovnanou i ve stresujících situacích.

  • Duchovní rovina a vnímání - most mezi fyzickým světem a hlubšími duchovními pravdami. Pro ženu, která hledá hlubší spojení se svým vyšším já nebo duchovním vedením, může být práce s tímto bodem klíčová.

  • Autonomie a osobní síla - pomáhá ženám stát se silnějšími (a přitom ve své ženské síle) ve vedoucích funkcích ve svých komunitách a profesích.

  • V konečném důsledku může začlenění práce s bodem středu do života ženy přinést hlubokou transformaci a posílit její celkovou pohodu. Žít více v přítomnosti, zatímco je pevně ukotvená ve své vnitřní síle a těle.

Odpolednem tě provázet dvě ženy, z nichž každá přináší do setkání svou jedinečnost. Obě mají mnohaletou zkušenost s provázením ženských nebo smíšených skupin.


DANIELA KRYNKOVÁ (Náchod)
www.kundalinijoga.net
- praktická a pragmatická, zároveň prožívá svět skrze vášeň a nadšení pro věc.
Radostný postoj k životu okořeněný humorem a schopností nadhledu při řešení každodenních výzev. Její praktické zkušenosti z vlastní jógové praxe a také schopnost vnímat realisticky situace, poskytují užitečné nástroje k nalezení stability a rovnováhy v každodenním životě.
Tyto nástroje a techniky ráda sdílí a předává, protože věří v jejich přínos k radostnějšímu bytí každého člověka.
*Během její životní poutě si rozšířila vzdělání o - Učitelka kundaliní jógy 2. stupeň, lektorka Shakti Dance, profesionální aromaterapeutka, lektorka ženských skupin.


ALICE NOVÁKOVÁ (Eli, Veverská Bítýška)
www.vanilkovaduse.cz
- plná energie a hravosti.
Je obdařená velkou jemnosti a citlivostí k duši druhého člověka. Její zářivý entuziasmus a kreativita dokáží přinést do všeho spontánnost a zábavu, a nadšení pro "Hru života" nenechá nikoho sedět v klidu. Věří, že vše má svůj hlubší smysl.
*Během její životní poutě ji kroky zavedly do meditačního a seberozvojového centra, kde objevila jedinečné fungující techniky pro uvolnění mysli a těla, zpracování stresu, práci s kreativitou, přírodní léčbu… a to jak pro ženské, tak i pro smíšené skupiny.


Tato skvělá kombinace radosti a hravosti dohromady s praktičností a užitečnými informacemi, ti může pomoci prozkoumat nové obzory a získat inspiraci pro vlastní život.

Čeká tě příjemná společnost, spousta zajímavých a skvělých technik, nové poznatky, a také příjemné a jedinečné chvíle.


KDE? Studio Kmen Brno
KDY? 17.března 2024 v 13.30 - 17.30hod
Registrace od 13.15hod.
Jaký je PŘÍSPĚVEK? 800 korunek českých.

Pro zaplacení do konce února 700Kč.

Počet míst je omezen prostorem. Nabízíme 12 míst.


Těšíme se na setkání s tebou!
S láskou
Alice (Eli) a Daniela