Vanilková duše

VANILKOVÁ DUŠE?  - To je můj život, který se stále učím žít v jeho nelogickém plynutí... přicházejí podivné věci, co bych nikdy nečekala...nedalo by se říci, že je jednoduchý ani těžký, ale spíše jako surrealistické umělecké dílo :- ...učím se orientovat v tomto uspořádaném chaosu plném paradoxů...vnímat, kdy je třeba jednat ze srdce a kdy z mysli...nechtít měnit okolí, ale sebe...a vlastně sebe také neměnit, (ono se to děje samo), jen si být více vědoma a umět se přijmout taková jaká jsem...stále se učím být k sobě a k životu upřímná...

STUDIO VANILKOVÁ DUŠE

Regenerace, relaxace a návrat k harmonii... od Moravačky pro celý svět.

Proč právě inspirace ájurvédou? Protože vnímá vzájemnou propojenost, využívá moudrostí a darů přírody, je laskavá a má hluboké kořeny. Přistupuje k člověku jako k jedinečné kombinaci bez zevšeobecňování a "házení všeho do jednoho pytle". 

BÝT SPOLU - SETKÁNÍ - PROPOJENÍ 


Jednou za čas uspořádávám setkání lidí, kteří vnímají potřebu vystoupit ze svých omezujících naučených postojů, zvyků, závislostí, vnitřního napětí, přílišného přemýšlení...
Pro ty, co chtějí podpořit proces sebe-uvědomování a odhalování toho, jak mysl dokáže zakrýt naše přímé vnímání sebe sama, vnímání boha-existence-podstaty života. 

Pro ty, co chtějí žít v nedualitě.


"Zavírám oči, abych viděl". P.Gaugin

                                

 Zůstaňme ve spojení: