Nadabrahma

18.11.2019

Sedím a bručím. Mé tělo vevnitř vibruje a rezonuje díky zvuku, který vydávám. Cítím, jemné chvění uvnitř břicha, potom stoupá vzhůru středem těla, hrudníkem, krkem a nahoru do hlavy, tam jemně vibruje na temeni hlavy.

Konečně klid.

Každý den jsem obklopená zvuky - aut, hovořících lidí, zvonících telefonů, hudbou z rádií... Rozmanitými podněty - auta jezdící sem a tam, chvátající lidi, reklamy v autobusech, u cest, na obchodech, kde je spousta informací navíc (slevy, akce)... Jsem zaměstnaná plněním různých úkolů, požadavků od druhých. To vše opotřebovává moji nervovou soustavu. 

A já cítím, že potřebuji klid.

Zaposlouchat se jen sama do sebe, do vlastního tlukotu srdce, do vnitřního ticha. V tom mi pomáhá Nadabrahma, jednoduchá meditace od Osha. Rezonující zvuk uvnitř těla uvolňuje a pomáhá mi v odpoutání pozornosti od myšlenek. Neříkám, že se neobjevují, ze začátku ano. Dotírají jako komáři, ale připomenu si, že záleží na mém rozhodnutí, čemu budu věnovat pozornost. Tak se jen znovu a znovu zaměřuji na bručení a své tělo. A v jednu chvíli to přijde, i když ji nikdy nedokážu určit - dostanu se do prostoru ZA myšlenkami a ony přestávají mít nade mnou moc.

Po fázi bručení přichází jemná fáze krouživého pohybu rukama. Tam už vnímám jen klid a ztišení. V poslední relaxační fázi si užívám komplexního odpočinku na fyzické i psychické úrovni, nervová soustava i celé tělo regenerují. Po skončení se cítím spokojeně, a vyrovnaně, posílena svým vnitřním klidem, spojená se sebou.

Potom jdu pohladím svého muže, hezky něžně jako kočka se k němu přitisknu a oba spokojeně vrníme :-).